EX-TABLE DANMARK blev stiftet af Bent Tradsfeldt, Ex-Table 1 Kjellerup, i maj 1979 i Silkeborg. 

Bent Tradsfeldt blev valgt som organisationens første landsformand, og man meldte landsforeningen ind i den internationale organisation “41 International”.

Organisationen EX-TABLE er oprindeligt startet i England. Oprindelsen kan føres tilbage til et møde i Wakefield den 13. maj 1945, hvor 4 klubber besluttede at danne foreningen ”The National Association of EX-Tablers”, med det formål at fortsætte det venskab, som var skabt i Round Table.

Det var naturligvis også dette, der var afsættet for skabelsen af en dansk Ex-Table organisation.
Ex-Table er i dag det naturlige skridt for de tablere, der stadig synes netværk, venskab og udvikling er sagen.
Formålet med Ex-Table Danmark er og har altid været, at videreføre idealerne fra Round Table.
Ex-Table Danmark er det naturlige skridt for Round Tablere der er fyldt 40 år.

Under mottoet : Unite – Maintain – Promote, har foreningen til formål at fremme medlemmernes udvikling gennem engagement og fri debat og at udvide medlemmernes kontaktmuligheder uden for deres omgangskreds og profession samt at virke for forståelse og venskab, såvel nationalt som internationalt, uanset race, tro eller politisk overbevisning.

 Ex-Table Danmark er inde i en positiv udvikling og har over 1.400 medlemmer fordelt på 126 klubber i 8 regionale distrikter.

Den lokale ledelse og mødeplanlægning varetages af klubbestyrelserne mens landsledelsen varetages af en valgt hovedbestyrelse bestående af Landsformand, Vicelandsformand, International kontaktperson samt Distriktsformændene fra hvert af de regionale distrikter.